Binnenmilieu onderzoek:


De lucht en oppervlakten in gebouwen zijn erg vatbaar voor verontreinigingen en onbalans. Een vervuilde ruimte is een ideale omgeving voor talloze micro-organismen. Microbiologische vervuiling of onbalans is vaak de reden van klachten bij mensen en wordt onderschat. Ziekteverzuim, onvrede en een lagere productiviteit zijn het gevolg.


Wij behandelen:


  • Vraagstellingen over het binnenklimaat;
  • Achterhalen van ongemakken in het binnenmilieu;
  • Oplossingen over verbetering van het binnenmilieu.

Endoscopie inspectie luchtbehandeling

 

Wij brengen voor u de hygiënische staat van uw luchtbehandelingsinstallatie in kaart, door middel van een endoscopie (visuele) inspectie. Hierbij wordt duidelijk of uw luchtbehandelingssysteem fysiek vervuild is, en zo ja, in welke mate.

Onze bevindingen werken wij voor u uit in een glasheldere rapportage, voorzien van een gedegen advies.

Deze inspectie wordt vaak aangevuld met microbiologische monstername. Hiermee maken we inzichtelijk of de kanalen vervuild zijn met bacteriën, schimmels en/of gisten. De resultaten hiervan zorgen ervoor dat er een nog duidelijker beeld ontstaat van de hygiënische staat van uw luchtbehandelingsinstallatie.

Microbiologisch onderzoek:

 

Microbiologische vervuiling van de luchtbehandelingsinstallaties en/of werkplekken veroorzaken gezondheidsklachten zoals: allergische reacties, hoofdpijn, lusteloosheid, irritaties en ontstekingen van huid, slijmvliezen, keel en ogen. Deze klachten leiden tot een stijgend ziekteverzuim en vormen een gezondheidsrisico voor uw medewerkers.

Luchtbehandelingsinstallaties en werkplekken worden door middel van het nemen van lucht- en contactmonsters onderzocht op bacteriën, schimmels en gisten. De resultaten worden verwerkt in een rapportage met een conclusie en advies. Samen met u wordt er een oplossing gezocht voor een optimaal binnenklimaat.

Fysisch onderzoek: 


Het CO2-gehalte, de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur zijn een goede indicator voor de mate van luchtverversing en behaaglijkheid in een ruimte. Als dit niet voldoet, kunnen de volgende ongemakken ontstaan: hoofdpijn, muffe lucht, concentratieverlies, warmte en koude klachten etc.

Arbeidshygiëne:


Uw medewerkers zijn de motor van het bedrijf. Het is dan ook van uiterst belang, dat uw mensen zich bevinden in een gezonde en veilige werkomgeving. Onze onderzoeken zijn gericht op het in kaart brengen van de gezondheid op de werkvloer.

Wij onderzoeken de risico’s in het kader van arbeidsveiligheid en brengen deze in kaart. Wij doen dit door middel van meten, inventariseren, beoordelen en vaststellen. Door middel van een blootstellingsonderzoek kunnen wij deze risico’s inzichtelijk maken en begeleiden wij u desgewenst tijdens het proces aan verbetermogelijkheden.

Schoonmaakinspectie:


HelderPlus voert een schoonmaakinspectie uit bij een werkgever die twijfelt over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het externe schoonmaakbedrijf. Middels deze inspectie, die kan worden aangevuld met een microbiologisch lucht- en oppervlakteonderzoek, kan worden onderbouwd of het schoonmaakbedrijf voldoet aan haar verplichtingen. Omgekeerd kan ook een schoonmaakbedrijf gebruik maken van deze dienst zodat zij onafhankelijk laat beoordelen welke kwaliteit er geleverd wordt.