Jaarlijkse keerklepcontrole en controle beveiligingstoestellen:


 In Waterwerkblad 1.4G staat beschreven welke maatregelen en taken uitgevoerd dienen te worden om aan de zorgplicht t.b.v. de collectieve leidingwaterinstallatie te voldoen. Waterwerkblad 1.4G artikel 4 geeft aan, dat terugstroom- en procesbeveiligingstoestellen (zoals keerkleppen, beluchters, onderbrekers en inlaatcombinaties) jaarlijks op een goede werking gecontroleerd dienen te worden. Niet controleerbare terugstroombeveiligingen dienen 10-jaarlijks vervangen te worden. Waterwerkblad 1.4G artikel 18 beschrijft de drie goedgekeurde en toegestane methodes voor het controleren van keerkleppen: de conventionele-methode, de onderdruk-methode en de overdruk-methode.