LuchtbehandelingHet is belangrijk om luchtbehandelingssystemen in schone en goede conditie te houden. Deze systemen vormen “de longen” van uw pand en zijn daarmee essentieel voor een gezond werk-, verblijf- en leefklimaat van de mensen in het gebouw.

Luchtbehandelingssystemen vervuilen in de loop der tijd. Deze vervuiling kan bestaan uit stof en vuil, maar ook uit vervuiling die niet met het blote oog te zien is, zoals bacteriën, schimmels en virussen. Vervuiling in luchtkanalen zorgt voor een verminderde capaciteit van het systeem en dus voor minder luchtverversing in het gebouw.

Zowel de vervuiling als minder luchtverversing kunnen lichamelijke klachten en een verminderde productiviteit veroorzaken bij de gebruikers van het pand.

HelderPlus is gespecialiseerd in het onderhoud en reinigen van alle componenten van luchtbehandelingssystemen, zoals onder andere:

 

  • Reinigen en desinfecteren van luchtkanalen.
  • Reinigen en desinfecteren van inductie units en fancoil units.
  • Reinigen en desinfecteren van luchtbehandelingskasten.
  • Reinigen van luchtgekoelde condensors.
  • Onderhoud aan luchtbehandeling (ter ondersteuning van de installateur).
  • Coaten en verduurzamen van luchtbehandelingskasten, zie voor meer uitleg hierover onze pagina reconditionering : https://www.helder-plus.nl/reconditionering

Werkwijze

 

In het offertetraject houden wij al rekening met uw specifieke situatie en het type locatie. Aan de hand van de vervuilingsgraad en de technische staat van het systeem, stellen wij een plan van aanpak op.
Deze wordt vooraf met u besproken.  Ook de gebruikers van het gebouw worden hiervan op de hoogte gesteld.

Voorafgaand aan de werkzaamheden bespreken wij onze diverse manieren van reinigen of coaten, zodat iedereen weet waar men aan toe is.

Endoscopie inspectie luchtbehandeling

 

Wij brengen voor u de hygiënische staat van uw luchtbehandelingsinstallatie in kaart, door middel van een endoscopie (visuele) inspectie. Hierbij wordt duidelijk of uw luchtbehandelingssysteem fysiek vervuild is, en zo ja, in welke mate.

Onze bevindingen werken wij voor u uit in een glasheldere rapportage, voorzien van een gedegen advies.

Deze inspectie wordt vaak aangevuld met microbiologische monstername. Hiermee maken we inzichtelijk of de kanalen vervuild zijn met bacteriën, schimmels en/of gisten. De resultaten hiervan zorgen ervoor dat er een nog duidelijker beeld ontstaat van de hygiënische staat van uw luchtbehandelingsinstallatie.